Claudicatio Intermittens (Perifeer Arterieel Vaatlijden) – FysioZoetermeer – Zoetermeer

FysioZoetermeer

Gewoon lekker kunnen bewegen!

Claudicatio Intermittens (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor wie?

Na een stukje lopen komt pijn, kramp of vermoeidheid in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de pijn te laten zakken. Dat kan wijzen op claudicatio intermittens, beter bekend als ‘etalagebenen’ en wordt veroorzaakt door Perifeer Arterieel Vaatlijden. Het is echter ook mogelijk dat de klachten pas merkbaar worden als u sneller gaat lopen, fietst, trap loopt of op moeilijker begaanbaar terrein loopt, zoals in het bos of op het strand. De pijn bij het lopen kan uw dagelijks leven behoorlijk verstoren, zowel thuis, op uw werk, als in uw sociale contacten. Bovendien verminderd uw conditie als u door te klachten te weinig beweegt.

Wat is het probleem?

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Zuurstof wordt door bloedvaten (de slagaders) aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel op gaat, gebruikt u meer zuurstof. De klachten ontstaan doordat de slagadres van het been door verkalking (atherosclerose) vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Daardoor krijgt u pijn tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld en nemen de klachten af.

Wat is de aanpak?

Buiten dat u zelf veel kunt doen, kan de Fysiotherapeut ook wat voor u betekenen. Graag geven wij u de juiste informatie en goede voorlichting t.a.v. Gedrag en risicofactoren. De risicofactoren die voor hart- en vaatziekten in het algemeen gelden zijn; roken, een hoge bloeddruk, te hoog cholestrolgehalte, suikerziekte (diabetes), overgewicht (obesitas) en inactiviteit. Wij voorzien u dan ook graag van een wandeladvies of ondersteunen u bij het stoppen van roken en/of afvallen, waarvoor wij nauw samenwerken met andere disciplines.

Behandeling en effecten

De Fysiotherapeut kan u helpen om in beweging te blijven en met onze begeleiding kan u streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Looptraining draagt bij aan een efficiënterlooppatroon, betere coördinatie en grotere loopafstand zonder pijn. De vernauwing zelf is vaak niet op te heffen, maar natuurlijke bypassen worden geactiveerd tijdens de behandeling, waardoor er toch weer meer zuurstof in de beenspieren komt. Specifieke vaardigheden als traplopen kunnen ook gericht worden getraind onder begeleiding van de Fysiotherapeut. Daarnaast voorzien wij u van advies voor een blijvend resultaat. Om zelfstandig uw klachten onder controle te blijven houden, bestaan er activeringsprogramma’s. Dit stimuleert u om na afloop van de therapie te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten.

Ziekenhuis en medicijnen

De behandeling is erop gericht om problemen door klachten te beperken en het risico van slagaderverkalking te verkleinen. Welke mate van zorg u nodig heeft ligt aan de classificatie van de aandoening en wordt vaak door een arts bepaald. Sommige patiënten hebben genoeg aan het wandeladvies. Er is echter ook een groep patiënten die intensievere begeleiding nodig heeft. Soms is zelfs een ingreep in het ziekenhuis (dotter of bypass) nodig bij zeer ernstige vernauwingen. Ook na zo’n operatie kan een fysiotherapeutisch onderzoek gewenst zijn voor leefstijladviezen en beoordeling van het looppatroon. Met medicijnen kont u de risicofactoren voor hart- en vaatziektenbeïnvloeden, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte. Dit is echter geen vervanging voor looptraining, stoppen met roken of een operatie!

Wandeladvies:

  • Zorg dat uw wandeltempo hoog genoeg is om de pijn te voelen.
  • Wandel tot u de pijn voelt.
  • Rust uit tot de pijn verdwenen is.
  • Herhaal deze oefening enkele malen gedurende 15 tot 30 minuten.
  • Doe de wandeloefeningen drie keer per dag

Onze praktijk is aangesloten bij het ClaudicatioNetwerk!