Corona / Covid Revalidatie FysioZoetermeer

FysioZoetermeer

Gewoon lekker kunnen bewegen!

Corona Revalidatie

Bij FysioZoetermeer kan je ook revalideren na een corona besmetting.

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn.

De long fysiotherapeut  kan een belangrijke rol spelen bij het herstel van patiënten met COVID-19 die restklachten zoals luchtwegklachten en/of een verminderde fysieke belastbaarheid ervaren. Het herstel na een doorgemaakte Covid besmetting is nog erg onduidelijk. Wel is duidelijk dat  er veelal een afname van spierkracht en conditie is en het herstel lang kan duren. Zij hebben tijd nodig om te herstellen van de ziekte en de aan COVID-19 gerelateerde beperkingen die zij (kunnen) ondervinden. Het is belangrijk om patiënten in de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis of na de symptoomvrije periode bij thuis doorgemaakte COVID-19 gedoseerd te laten belasten.

De longtherapeuten van het Chronisch ZorgNet hebben zich bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona. Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Kris heeft zich gespecialiseerd in coronarevalidatie

Fysiotherapie FysioZoetermeer in de Leyens Zoetermeer