Fasciatherapie

Wat is Fasciatherapie?

“Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties.” – Paul Sercu, voorzitter European College of Fasciatherapy.

Fascia wordt gedefinieerd als al het bindweefsel in het menselijk lichaam. Dit bindweefsel vormt een netwerk in het lichaam en zorgt er voor dat alles met elkaar verbonden is. Bovendien zorgt het er ook voor dat spieren en zenuwen soepel en zonder wrijving langs elkaar kunnen bewegen. Fascia bevatten veel zenuwuiteinden en als het in een slechte conditie is, kan dat pijn veroorzaken. Ook kan door “verklevingen” in de fascia de beweeglijkheid beperkt zijn. Er zijn specifieke behandeltechnieken van diepgaande en niet-manipulatieve vorm die invloed uitoefenen op de fascia.

Voor wie?

Toepassing van Fascia (=bindweefsel) therapie kan van toegevoegde waarde zijn bij de volgende klachten:

  • Pijn en lichamelijke klachten. Rug- en nekklachten, spier- en gewrichtspijnen, verklevingen.
  • Somatische klachten. Vage pijnen, stressproblemen die zich op je lichaam uiten
  • CVS, fybromyalgie, depressie, burn-out, mentale overbelasting
  • Fysieke en psychische functioneringsstoornissen
  • Sportblessures en sport gerelateerde bewegingsproblemen

Hoe werkt Fasciatherapie?

Het fasciale netwerk is plastisch en dynamisch:

  • Plastisch: Het verandert op basis van de mate en manier waarop het belast wordt
  • Dynamisch: bij een beweging bewegen alle structuren in het lichaam met deze beweging mee, wat mogelijk is door de fascia lagen.

Lange spier- en bindweefselketens zorgen dat een dagelijkse (functionele) beweging goed verloopt. Verstoringen in lokale spieren geven veranderingen in de gehele keten. Via het fasciale netwerk dat door het hele lichaam loopt zie je vaak storingen (stijfheid, pijn) op andere plekken in het lichaam.

Ongunstige (werk)houdingen, trauma, stress, overbelasting, bewegingsarmoede kunnen leiden tot verstoorde balans in het fasciale netwerk. Bindweefselverhardingen en –verklevingen kunnen hier het gevolg van zijn. Deze kunnen leiden tot (chronische) pijn, bewegingsbeperkingen, minder efficiënt bewegen en afname van de algehele fitheid.

Wanneer de verstoringen gelokaliseerd zijn, kan door middel van specifieke behandeltechnieken de verstoringen in de fascia opgeheven worden, waarna ook de musculaire balans hersteld kan worden. De meest effectieve technieken uit verschillende, op fascia gerichte, behandelmethoden zijn gecombineerd tot een nieuw totaalconcept (FIT = Fascia Integrated Therapie).

Afbeeldingsresultaat voor fasciatherapie